Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie uzyskała środki na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.538 zł.

Środki otrzymano w ramach „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Celem Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *