Księgozbiór

 

Biblioteka w Młodzieszynie na dzień 31 grudnia 2015 r. posiada łącznie 16927 woluminów, w tym:

9014 wol. – literatura piękna dla dorosłych

4267 wol. – literatura piękna dla dzieci

3405 wol. – literatura popularnonaukowa dla dorosłych

327 wol. – literatura popularnonaukowa dla dzieci