Informacje

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Organizatorem biblioteki jest Gmina Młodzieszyn – jednostka samorządu terytorialnego. GBP w Młodzieszynie jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Jest instytucją dostępną dla wszystkich mieszkańców gminy Młodzieszyn – dzieci, młodzieży i dorosłych. Korzystanie z zasobów biblioteki jest bezpłatne. Podstawową działalnością statutową biblioteki i jej filii jest upowszechnianie czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa w bardzo szerokim zakresie.

Nadzór merytoryczny nad działalnością GBP w Młodzieszynie sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

Służąc rozwijaniu zainteresowań biblioteka w Młodzieszynie udostępnia nie tylko księgozbiór, ale również bogaty zbiór czasopism oraz umożliwia bezpłatny dostęp do sieci internetowej.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek        8.00 – 16.00

Wtorek               8.00 – 16.00

Środa                 8.00 – 18.00

Czwartek            8.00 – 16.00

Piątek                 8.00 – 16.00

Sobota               9.00 – 13.00 (I m-ca)

Kadra:

Ewa Izabela Trojanowska – Starszy Kustosz

Grażyna Szymańska – Starszy Kustosz

Anna Winnicka – Księgowa

Sylwia Siewiera – Sprzątaczka


Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie

Regulamin wykorzystania materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie

Zarządzanie nr 1/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie z dn. 2.01.2020 r.