Kartoteka regionalna

Placówki biblioteczne od lat skrupulatnie gromadzą dokumenty obejmujące informacje o regionie, w którym działają. Prowadzona jest kartoteka regionalna zawierająca liczne wycinki prasowe, kserokopie artykułów z książek, broszury, publikacje i materiały dotyczące całego regionu, poszczególnych wsi, całej Ziemi Sochaczewskiej. Są to więc wiadomości na różne tematy, których nie podają samodzielne źródła informacyjne.