Uwaga!!! Konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

           P.H.    ZIMOWY  PEJZAŻ„

 

 1. Postanowienia ogólne:

 Organizatorem konkursu jest Filia Biblioteczna w Kamionie , Kamion Poduchowny 5;                       Tel . 46/ 861 72 61  kom. 517 783 468  e-mail; biblioteka.kamion@op.pl

www.biblioteka.mlodzieszyn.pl   

 1. Cele konkursu:
  1. dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy;
  2. dostrzeganie piękna zimy;
  3. wzbogacenie wiedzy na temat zimy;
  4. promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka;
  5. kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci;
  6. rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci;
  7. promowanie zainteresowań i talentów dzieci.
 2. Konkurs będzie trwać w okresie ferii zimowych od 04.01.2021 do 15.01.2021 r.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 6-9 lat; 10-13 lat z terenu Gminy Młodzieszyn.
 4. Prace należy dostarczyć do dnia 15.01.2021 r. do Filii Bibliotecznej w Kamionie,              46/ 861 72 61  kom. 517 783 468
 5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej pejzaż zimowy.
 6. Technika prac dowolna – rysunek, malunek, wyklejanka, itp. )
 7. Format dowolny.
 8. Narzędzia: pisaki, kredki, farby, kreda, bibuła, sztuczny śnieg oraz inne dostępne.
 9. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat ; 10-13 lat
 10. Prace uczestników nie będą zwracane. Można będzie oglądać w bibliotece podczas wystawy pokonkursowej.
 11. Wszystkie prace powinny zostać podpisane danymi autora: imię, nazwisko, wiek, klasa, telefon.
 12. Wszyscy uczestnicy o  wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 13. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.
 14. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Regulaminkonkursu dostępny na stronie biblioteki: biblioteka.mlodzieszyn.pl

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

KONKURS NA:  „ ZIMOWY PEJZAŻ„

( wypełnia uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny)

 

………………………………………………………………………………………………..

 1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika

 

………………………………………………………………………………………………

 1. Aktualny telefon uczestnika lub opiekuna małoletniego dziecka

 

……………………………………………………………………………………………….

 1. Miejsce, data i podpis uczestnika, w przypadku niepełnoletnich rodzica / opiekuna prawnego.

 

 

 

                                               ………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data i podpis

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *