Ferie 2021 w bibliotece.

   Uwaga dzieci!!!   Już od 4 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe 2021r.  Liczymy na zaangażowanie z Waszej strony. Zaglądajcie na naszą stronę internetową : www.biblioteka.mlodzieszyn.pl oraz Facebooka.

 

                   REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

           P.H.    „ MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL „

   1. Celem konkursu jest :

 – zainteresowanie dzieci potrzebami   zwierząt,

– rozwijanie twórczej inwencji dziecka,

– kształtowanie sprawności manualnej, kreatywności  i oryginalności myślenia.

 1. Konkurs będzie trwać w okresie ferii zimowych od 4.01.21 do 15.01.21 r.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I – III z terenu Gminy Młodzieszyn.
 3. Prace należy dostarczyć do dnia 20.01.2021 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej  w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A,     tel. 46/ 861 66 02,     kom.  798 533 216.
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej czworonożnego przyjaciela ( np. kota , psa itp. )
 5. Technika prac dowolna – rysunek, malunek, wyklejanka itp. )
 6. Format nie mniejszy niż A4 nie większy niż A3.
 7. Narzędzia: pisaki, kredki, farby, kreda oraz inne dostępne.
 8. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkole, kl. I – III.
 9. Prace uczestników nie będą zwracane. Można będzie oglądać w bibliotece podczas wystawy pokonkursowej.
 10. Wszystkie prace powinny zostać podpisane danymi autora: imię, nazwisko, wiek, ( kl. ), telefon.
 11. Do pracy należy dołączyć krótką informację o swoim przyjacielu, który będzie bohaterem pracy ( imię, wiek, co lubi ).

13. Wszyscy uczestnicy o  wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

14. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.

15 .Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Regulamin konkursu dostępny na stronie biblioteki: www.biblioteka.mlodzieszyn.pl

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS NA:

                                 „ MÓJ CZWORONOŻNY  PRZYJACIEL „

( wypełnia uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny)

 1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika

………………………………………………………………………………………………

 1. Aktualny telefon uczestnika lub opiekuna małoletniego dziecka

………………………………………………………………………………………………

 1. Miejsce, data i podpis uczestnika, w przypadku niepełnoletnich rodzica / opiekuna prawnego.

 

 

                                               ………………………………………………………………………………….

                                                Miejscowość, data i podpis

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *