Orange dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie

 Akademia Orange dla Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku brała udział w programie Akademia Orange dla Bibliotek. Do programu Fundacji Orange dla Bibliotek   przystąpiliśmy w 2011r.  Celem programu jest edukacja, popularyzacja oraz zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki. W ramach programu Biblioteka otrzymała w 2014 roku wsparcie finansowe w kwocie: 2.069,77. Kwotę tą przeznaczamy na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie i Filii Bibliotecznej w Kamionie.

 Czytelników i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego korzystania z    Internetu w godzinach pracy Bibliotek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *