Konkurs bożonarodzeniowy

                                                                                                            Młodzieszyn, dn. 27.12.2020r.

 

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

„ ŚWIĄTECZNY ANIOŁ „

Polegający na wykonaniu wspólnie z dziadkami lub rodzicami pracy przestrzennej bożonarodzeniowego anioła. Nieodłącznym elementem kompozycji ma być książeczka                    (  karteczka) z dedykacją skierowaną do bliskiej osoby np.: anioł dla tych co brakuje czasu, anioł dla zaspanych, anioł dla … itp.

 1.Postanowienia ogólne:

 Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, tel. 46 /    861 66 0, e-mail: biblioteka-mlodzieszyn@o2.pl, strona www.biblioteka.mlodzieszyn.pl.

2. Celem konkursu jest:

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

– kultywowanie obyczajów bożonarodzeniowych;

– integracja międzypokoleniowa;

– promocja biblioteki.

3. Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs kierowany jest do wszystkich Mieszkańców Gminy Młodzieszyn.

       2. Uczestnicy to  dzieci od przedszkola do klas 8 ( prace rodzinne ).

      3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jednego aniołka.

      4. Każda praca  powinna być podpisana według wzoru zgłoszenia ( zał. nr 1 niniejszego  regulaminu);

    4. Zadanie konkursowe:

        1. Praca przestrzenna- wysokość anioła liczona od podstawy nie powinna przekraczać 30 cm.

        2. Aniołka bożonarodzeniowego wykonujemy dowolną techniką, z możliwością

           zastosowania techniki mieszanej, np. materiałów naturalnych  ( drewno, sznurek, papier itp.).

5. Termin dostarczenia prac:

   1. Pracę należy dostarczyć osobiście ( może to zrobić sam rodzic ) do 16 grudnia 2020r. do Gminnej     Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, w godzinach pracy biblioteki ( Poniedziałek,   Wtorek, Czwartek, Piątek 8. 00  –  16.00, Środa  8.00  –  18.00 ).

6. Ocena prac zasady przyznawania nagród:

    1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.

    2. Jury będzie oceniać pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik    plastycznych oraz ogólne wrażenia estetyczne.

   3. O wynikach zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

   4. Informacja o wynikach zostanie podana na stronie internetowej biblioteki w dniu 18 grudnia 2020r.

   5. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie biblioteki, po ogłoszeniu wyników, od dnia 21 grudnia 2020 r. w godzinach pracy.

 7. Postanowienia końcowe:

   1.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

    2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na rzecz Organizatora.

   3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych nadesłanych do konkursu prac, zostaną one eksponowane w formie  wystawy pokonkursowej w siedzibie biblioteki , na stronie internetowej i na Facebooku.

4. Uczestnik konkursu z chwilą dostarczenia pracy oświadcza, że:   akceptuje niniejszy regulamin.

 

               KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS NA:

                                 „ ŚWIĄTECZNY ANIOŁ”

( wypełnia uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny)

  1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika

…………………………………………………………………………………………………….

  1. Aktualny telefon uczestnika lub opiekuna małoletniego dziecka

……………………………………………………………………………………………………..

  1. Miejsce, data i podpis uczestnika, w przypadku niepełnoletnich rodzica / opiekuna prawnego.

 

 

                                               ………………………………………………………………………………….

                                                Miejscowość, data i podpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *