Książka na telefon.

  

  „Książka na telefon

Udostępnienie może odbyć się w następujący sposób:

– czytelnik zamawia telefonicznie lub e-mailowo wybrane publikacje, 

  tel. 46/ 861 66 02  –  / w godz. 8.00  –  16.00  /    e-mail: biblioteka-mlodzieszyn@o2.pl

– bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretny dzień i godzinę,  

– bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,

– o umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją np. na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty.

 Zapraszamy !!!

                 

                           REGULAMIN USŁUGI  „ KSIĄŻKA NA TELEFON”

                                                 

 • 1.
 1. Z usługi „ Książka na telefon „ mogą korzystać mieszkańcy Gminy Młodzieszyn, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie w Bibliotece Gminnej i Filii, codziennie  w godzinach pracy.
 4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie.
 5. Przy zapisie Czytelnik powinien:
 6. okazać dowód osobisty,
 7. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego

Regulaminu.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.
 2. Z usługi „ Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
 • 2
 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów ( literatury beletrystycznej, popularnonaukowej).
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, a pozycje szczególnie poszukiwane na czas do 2 tygodni.
 4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas , gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 • 3
 1. Pracownicy Biblioteki na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

 

 • 4
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.
 • 5
 1. Czytelnik nie stosując się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania                  z usługi „ Książka na telefon”.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmują pracownicy Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie.

 

 

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *