Zapraszamy!!! Konkurs plastyczny

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Pod hasłem „OKŁADKA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI „

 

     1.Organizator konkursu

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn, tel. (46) 861-66-02,

 biblioteka-mlodzieszyn@o2.pl

https://biblioteka.mlodzieszyn.pl/

https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-M%C5%82odzieszynie-2029920760645007

 

Filia Biblioteczna w Kamionie, Kamion Poduchowny 5, 96-512 Młodzieszyn,                Tel. (46) 861-72-61.

 biblioteka.kamion@op.pl

https://www.facebook.com/BibliotekaKamion

 

 1. Cele konkursu
 2. a) rozwijanie wyobraźni oraz umiejętność wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży
 3. b) rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych dzieci i młodzieży
 4. c) zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania książek
 5. d) promocja biblioteki
 6. Uczestnicy

Dzieci z terenu gminy Młodzieszyn w dwóch grupach wiekowych: 5-9 lat oraz 10-14 lat.

 1. Czas trwania konkursu

Prace należy dostarczyć do biblioteki osobiście do 30.09.2020r. Ogłoszenie wyników nastąpi 07.10.2020r. na stronie internetowe biblioteki: www.biblioteka.mlodzieszyn.pl.

 1. Zasady uczestnictwa
 2. a) każdy uczestnik może złożyć jedną pracę
 3. b) prace mogą być wykonane w dowolnym formacie i dowolną techniką plastyczną
 4. c) praca musi być opatrzona metryczką z imieniem i nazwiskiem autora pracy, miejscem zamieszkania, wiekiem, telefonem i tytułem książki.
 5. Zadanie konkursowe
 6. a) zaprojektowanie frontowej strony okładki ulubionej książki
 7. b) uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji
 8. c) własna wizja obwoluty

 

 1. Ocena prac konkursowych
 2. a) prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych, przez jury powołane przez organizatora
 3. b) jury będzie oceniać zgodność wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, kreatywność oraz ogólne wrażenia estetyczne.
 4. c) w konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe
 5. d) złożone prace przechodzą na własność organizatora i będą eksponowane w formie wystawy pokonkursowej w siedzibie biblioteki, na stronie internetowej i na Facebooku.
 6. e) udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że przedstawione prace nie naruszają praw autorskich.
 7. Postanowienia końcowe
 8. a) uczestnik konkursu z chwilą nadesłania pracy oświadcza, że:

-akceptuje niniejszy regulamin,

-wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku
w celach promocyjnych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2015, poz.2135 z późn. zm.)

-wyraża zgodę na publikację oraz udostępnianie pracy w wydawnictwach własnych biblioteki, na stronach internetowych, w prasie lokalnej i innych

 1. b) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *