Academica – cyfrowa wypożyczalnia

   

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie przystąpiła do projektu Academica – administrowanego przez Bibliotekę Narodową. To dostęp do ponad trzech milionów  publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych,  objętych ochroną prawa autorskiego. Aby skorzystać z zasobów darmowej wypożyczalni Academica za pośrednictwem naszej biblioteki trzeba być jej czytelnikiem. Korzystanie z zasobów elektronicznych Academici jest możliwe tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki na specjalnie do tego celu  wyznaczonym terminalu.

Zachęcamy do korzystania z tej formy  dostępu do wiedzy.

Zaproszenie.

 
 
 

W imieniu Instytutu Fryderyka Chopina zapraszamy:

 

  Download images  
 
 
 
 
 
W niedzielę 4 lipca zapraszamy do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli na dwa wydarzenia zaplanowane w ramach programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie czasowej „Słońce/linia/liść. Żelazowa Wola w fotografii Czesława Olszewskiego”.

 
 
  Download images  
 
 
Dzieci w wieku 8-12 lat mogą wziąć udział warsztatach fotograficznych „Oko na park”, które rozpoczną się o godz. 11:30. Przemierzając park w Żelazowej Woli, skupiając się zarówno na szerokiej perspektywie osi widokowych jak i na detalu botanicznym, czy małej architekturze, uczestnicy stworzą własne cykle zdjęć odkrywając różne techniki i style fotografii oraz rozwijając kreatywność w zabytkowym miejscu. Poznają budowę aparatu fotograficznego oraz podstawowe wiadomości z zakresu fotografii, a także tajemnicę idealnej kompozycji kadru. Odnajdą miejsca, w których Czesław Olszewski w latach 30. XX w. wykonał swoje zdjęcia i obejrzą stare aparaty fotograficzne, sprawdzając czym różnią się od tych używanych dziś. Zachęcamy do przyniesienia własnych aparatów fotograficznych lub telefonów z funkcją robienia zdjęć.

Koszt udziału w zajęciach to 10 zł + bilet wstępu do Parku.

Więcej informacji tutaj.

 
 
  Download images  
 
 
O godz. 13:00 dorosłych i młodzież zapraszamy na spacer po muzealnym parku z architekt krajobrazu, Kierownik Parku w Żelazowej Woli Anną Tarnawską. Powstały w latach 30. XX wieku modernistyczny park jest hołdem ku czci Chopina. Geometryczny porządek, rytmy, mała architektura i swobodna roślinność stanowią o wyjątkowym charakterze ogrodu, który zmieniał się przez dziesięciolecia. Czym różni się jego dzisiejsze oblicze po rewitalizacji w 2010 r. od obrazu parku z okresu powstawania? Spacerując z mapą zestawiającą park dawny i obecny, uczestnicy poznają jego cechy, a także obejrzą wystawę czasową prezentującą fotografie niegdysiejszego ogrodu.

Koszt udziału w spacerze to 10 zł + bilet wstępu do Parku.

Więcej informacji tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

 
 
  Download images  
 
  Download images  
 
 
 
 
 
     
 
 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
tel. (+48 22) 44 16 100
www.nifc.pl

„Balladyna „

„Balladyna” uhonorowana wpisem na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”

„Balladyna” uhonorowana wpisem na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”

Rękopis Balladyny Juliusza Słowackiego – arcydzieło polskiego dramatu epoki romantyzmu – został uhonorowany wpisem na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Balladyna, a raczej Balladina – bo tak pierwotnie został zatytułowany rękopis jednego z najpopularniejszych dzieł Juliusza Słowackiego – została zapisana ręką samego autora. Powszechnie znany wśród polskich czytelników utwór łączy w sobie tragedię i komedię, fantastykę i ludowość oraz ironię. Podejmuje tematykę zbrodni, sprawiedliwej kary i niszczącej siły władzy. Od ponad 150 lat pozostaje jednym z najczęściej wystawianych na polskich scenach tekstów dramatycznych. Dzieło Słowackiego jest też stale obecne w kanonie lektur szkolnych, a w roku 2020 było tematem Narodowego Czytania.

Rękopis jest kompletnym czystopisem dramatu, który został podarowany przez autora Józefowi Alojzemu Reitzenheimowi (1809–1883). O najwcześniejszych jego losach informuje notatka właściciela: Rękopism własnoręczny Słowackiego darowany przez niego przyjacielowi jego panu Józefowi Reitzenheimowi, a przez tego mnie, w Paryżu w kwietniu 1874. St. Tarnowski. Biblioteka Narodowa zakupiła rękopis od Zdzisława Tarnowskiego, bratanka Stanisława, w 1937 roku.

Ze względu na swoją wyjątkową wartość dokument ten pozostaje pod specjalną ochroną. Oryginalny rękopis został zdigitalizowany, dzięki czemu można go obejrzeć w bibliotece cyfrowej polona.pl.

Prestiżowa Lista obejmuje najcenniejsze zabytki piśmiennictwa związane z ważnymi wydarzeniami z historii Polski. Program „Pamięć Świata” powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 roku. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Program zwraca uwagę na konieczność ochrony dokumentów o szczególnym znaczeniu historycznym, które stanowią świadectwo naszej kultury i cywilizacji. Wyróżnione w tym roku wpisem na Listę Krajową obiekty będą stopniowo ujawniane na stronie internetowej pamiecpolski.archiwa.gov.pl, a pełna lista uhonorowanych skarbów dziedzictwa zostanie zaprezentowana 9 czerwca.

Balladyna, obok Tek Górskiego, jest drugim obiektem wpisanym na Listę w tym roku.

W poprzednich latach wpisem na Listę uhonorowano wyjątkowe obiekty z zasobu polskich archiwów, bibliotek i innych polskich instytucji w kraju i za granicą. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej wpisano dotąd: Kronikę Galla Anonima, Kazania świętokrzyskieRocznik świętokrzyski dawny, rękopis Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, pierwodruk broszury Józefa Pawlikowskiego Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość? oraz pochodzący z 11 listopada 1918 roku afisz Rady Regencyjnej obwieszczający przekazanie Józefowi Piłsudskiemu władzy wojskowej w odrodzonej Polsce. Na tworzonej osobno Światowej Liście „Pamięci Świata” znajdują się jeszcze dwa obiekty ze zbiorów BN: rękopisy Fryderyka Chopina i Kodeks supraski.

Zdjęcia Balladyny: Licencja CC Uznanie autorstwa 4.0