Konkurs ” Mój czworonożny przyjaciel” rozstrzygnięty.

  W okresie Ferii Zimowych 2021 został zorganizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie  konkurs plastyczny p. h. „Mój czworonożny przyjaciel”. Konkurs adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z  klas I – III z terenu Gminy Młodzieszyn. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci potrzebami zwierząt, rozwijanie twórczej inwencji dziecka, kształtowanie sprawności manualnej, kreatywności i oryginalności pomysłu. Na konkurs wpłynęło 9 prac wykonanych w wielu technikach plastycznych. Każda praca bardzo ciekawa, starannie i z pomysłem wykonana. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na wyróżnienie i uznanie. Trudno było wybrać tą najładniejszą. Jednomyślnie – wszystkie prace zostały nagrodzone. Każdy biorący udział uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę. Dziękujemy i zapraszamy na ferie w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że nie będzie pandemii i spotkamy się na zajęciach w naszej bibliotece. Prace uczestników można oglądać w bibliotece na wystawie  pokonkursowej.

      

 

 

Uwaga!!! Konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

           P.H.    ZIMOWY  PEJZAŻ„

 

 1. Postanowienia ogólne:

 Organizatorem konkursu jest Filia Biblioteczna w Kamionie , Kamion Poduchowny 5;                       Tel . 46/ 861 72 61  kom. 517 783 468  e-mail; biblioteka.kamion@op.pl

www.biblioteka.mlodzieszyn.pl   

 1. Cele konkursu:
  1. dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy;
  2. dostrzeganie piękna zimy;
  3. wzbogacenie wiedzy na temat zimy;
  4. promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka;
  5. kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci;
  6. rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci;
  7. promowanie zainteresowań i talentów dzieci.
 2. Konkurs będzie trwać w okresie ferii zimowych od 04.01.2021 do 15.01.2021 r.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 6-9 lat; 10-13 lat z terenu Gminy Młodzieszyn.
 4. Prace należy dostarczyć do dnia 15.01.2021 r. do Filii Bibliotecznej w Kamionie,              46/ 861 72 61  kom. 517 783 468
 5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej pejzaż zimowy.
 6. Technika prac dowolna – rysunek, malunek, wyklejanka, itp. )
 7. Format dowolny.
 8. Narzędzia: pisaki, kredki, farby, kreda, bibuła, sztuczny śnieg oraz inne dostępne.
 9. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat ; 10-13 lat
 10. Prace uczestników nie będą zwracane. Można będzie oglądać w bibliotece podczas wystawy pokonkursowej.
 11. Wszystkie prace powinny zostać podpisane danymi autora: imię, nazwisko, wiek, klasa, telefon.
 12. Wszyscy uczestnicy o  wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 13. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.
 14. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Regulaminkonkursu dostępny na stronie biblioteki: biblioteka.mlodzieszyn.pl

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

KONKURS NA:  „ ZIMOWY PEJZAŻ„

( wypełnia uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny)

 

………………………………………………………………………………………………..

 1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika

 

………………………………………………………………………………………………

 1. Aktualny telefon uczestnika lub opiekuna małoletniego dziecka

 

……………………………………………………………………………………………….

 1. Miejsce, data i podpis uczestnika, w przypadku niepełnoletnich rodzica / opiekuna prawnego.

 

 

 

                                               ………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data i podpis

 

 

Ferie 2021 w bibliotece.

   Uwaga dzieci!!!   Już od 4 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe 2021r.  Liczymy na zaangażowanie z Waszej strony. Zaglądajcie na naszą stronę internetową : www.biblioteka.mlodzieszyn.pl oraz Facebooka.

 

                   REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

           P.H.    „ MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL „

   1. Celem konkursu jest :

 – zainteresowanie dzieci potrzebami   zwierząt,

– rozwijanie twórczej inwencji dziecka,

– kształtowanie sprawności manualnej, kreatywności  i oryginalności myślenia.

 1. Konkurs będzie trwać w okresie ferii zimowych od 4.01.21 do 15.01.21 r.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I – III z terenu Gminy Młodzieszyn.
 3. Prace należy dostarczyć do dnia 20.01.2021 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej  w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A,     tel. 46/ 861 66 02,     kom.  798 533 216.
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej czworonożnego przyjaciela ( np. kota , psa itp. )
 5. Technika prac dowolna – rysunek, malunek, wyklejanka itp. )
 6. Format nie mniejszy niż A4 nie większy niż A3.
 7. Narzędzia: pisaki, kredki, farby, kreda oraz inne dostępne.
 8. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkole, kl. I – III.
 9. Prace uczestników nie będą zwracane. Można będzie oglądać w bibliotece podczas wystawy pokonkursowej.
 10. Wszystkie prace powinny zostać podpisane danymi autora: imię, nazwisko, wiek, ( kl. ), telefon.
 11. Do pracy należy dołączyć krótką informację o swoim przyjacielu, który będzie bohaterem pracy ( imię, wiek, co lubi ).

13. Wszyscy uczestnicy o  wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

14. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.

15 .Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Regulamin konkursu dostępny na stronie biblioteki: www.biblioteka.mlodzieszyn.pl

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS NA:

                                 „ MÓJ CZWORONOŻNY  PRZYJACIEL „

( wypełnia uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny)

 1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika

………………………………………………………………………………………………

 1. Aktualny telefon uczestnika lub opiekuna małoletniego dziecka

………………………………………………………………………………………………

 1. Miejsce, data i podpis uczestnika, w przypadku niepełnoletnich rodzica / opiekuna prawnego.

 

 

                                               ………………………………………………………………………………….

                                                Miejscowość, data i podpis

 

Konkurs ” ŚWIĄTECZNY ANIOŁ” rozstrzygnięty!

   17 grudnia 2020r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego p. h. „ ŚWIĄTECZNY ANIOŁ „  organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Młodzieszynie.  Konkurs polegał na wykonaniu wspólnie z dziadkami lub rodzicami pracy przestrzennej  bożonarodzeniowego Anioła. Nieodłącznym elementem kompozycji miała być książeczka  ( karteczka ) z dedykacją skierowaną do bliskiej osoby np.  anioł dla zapracowanych, anioł dla zaspanych… itp.

Celem konkursu było rozwijanie kreatywności dzieci, stworzenie możliwości prezentacji własnych prac, kultywowanie tradycji świątecznych, integracja międzypokoleniowa.

Konkurs kierowany był do wszystkich mieszkańców Gminy Młodzieszyn.  Wpłynęło 10 prześlicznych „ Świątecznych Aniołów „.                                                                                          Przed komisją konkursową w składzie :  Maria Jarka, Małgorzata Hetman, Katarzyna Jasińska stanęło nie wielkie wyzwanie, aby wśród tak pięknych, różnorodnych prac, wytypować zwycięzców. Komisja oceniając prace brała pod uwagę:  pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych oraz ogólne wrażenie estetyczne.

Nagrodzeni laureaci konkursu:

  I miejsce –  Jakub Brzózka

 II miejsce  – Szymon Wiśniewski

III miejsce  –  Maria Ciura

Wyróżnienia –  Sara Ślusarczyk oraz Ksawery Maślanka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.

Wszystkich biorących udział w konkursie zapraszamy po nagrody i dyplomy, które można odebrać od 21 grudnia br. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w  Młodzieszynie codziennie w godzinach pracy biblioteki ( poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 16.00 , środa 8.00 – 18.00 )

Anioły można oglądać od 20 grudnia w naszym parafialnym kościele.

Życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku.

Konkurs bożonarodzeniowy

                                                                                                            Młodzieszyn, dn. 27.12.2020r.

 

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

„ ŚWIĄTECZNY ANIOŁ „

Polegający na wykonaniu wspólnie z dziadkami lub rodzicami pracy przestrzennej bożonarodzeniowego anioła. Nieodłącznym elementem kompozycji ma być książeczka                    (  karteczka) z dedykacją skierowaną do bliskiej osoby np.: anioł dla tych co brakuje czasu, anioł dla zaspanych, anioł dla … itp.

 1.Postanowienia ogólne:

 Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, tel. 46 /    861 66 0, e-mail: biblioteka-mlodzieszyn@o2.pl, strona www.biblioteka.mlodzieszyn.pl.

2. Celem konkursu jest:

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

– kultywowanie obyczajów bożonarodzeniowych;

– integracja międzypokoleniowa;

– promocja biblioteki.

3. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs kierowany jest do wszystkich Mieszkańców Gminy Młodzieszyn.

       2. Uczestnicy to  dzieci od przedszkola do klas 8 ( prace rodzinne ).

      3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jednego aniołka.

      4. Każda praca  powinna być podpisana według wzoru zgłoszenia ( zał. nr 1 niniejszego  regulaminu);

    4. Zadanie konkursowe:

        1. Praca przestrzenna- wysokość anioła liczona od podstawy nie powinna przekraczać 30 cm.

        2. Aniołka bożonarodzeniowego wykonujemy dowolną techniką, z możliwością

           zastosowania techniki mieszanej, np. materiałów naturalnych  ( drewno, sznurek, papier itp.).

5. Termin dostarczenia prac:

   1. Pracę należy dostarczyć osobiście ( może to zrobić sam rodzic ) do 16 grudnia 2020r. do Gminnej     Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A, w godzinach pracy biblioteki ( Poniedziałek,   Wtorek, Czwartek, Piątek 8. 00  –  16.00, Środa  8.00  –  18.00 ).

6. Ocena prac zasady przyznawania nagród:

    1. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.

    2. Jury będzie oceniać pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik    plastycznych oraz ogólne wrażenia estetyczne.

   3. O wynikach zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

   4. Informacja o wynikach zostanie podana na stronie internetowej biblioteki w dniu 18 grudnia 2020r.

   5. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie biblioteki, po ogłoszeniu wyników, od dnia 21 grudnia 2020 r. w godzinach pracy.

 7. Postanowienia końcowe:

   1.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

    2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem do nich praw autorskich na rzecz Organizatora.

   3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych nadesłanych do konkursu prac, zostaną one eksponowane w formie  wystawy pokonkursowej w siedzibie biblioteki , na stronie internetowej i na Facebooku.

4. Uczestnik konkursu z chwilą dostarczenia pracy oświadcza, że:   akceptuje niniejszy regulamin.

 

               KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS NA:

                                 „ ŚWIĄTECZNY ANIOŁ”

( wypełnia uczestnik konkursu, a w przypadku niepełnoletnich rodzic/ opiekun prawny)

 1. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika

…………………………………………………………………………………………………….

 1. Aktualny telefon uczestnika lub opiekuna małoletniego dziecka

……………………………………………………………………………………………………..

 1. Miejsce, data i podpis uczestnika, w przypadku niepełnoletnich rodzica / opiekuna prawnego.

 

 

                                               ………………………………………………………………………………….

                                                Miejscowość, data i podpis

Dzień Pluszowego Misia

 

Wszystkie misie małe i duże, bure i kolorowe obchodzą swoje święto 25 listopada, czyli Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Dzień Misia nie ma długiej tradycji, ponieważ obchodzony jest od 2002 roku, kiedy to przypadła setna rocznica powstania maskotki. Pluszowe misie to najwierniejsi przyjaciele dzieci. Można go przytulić, a nawet zwierzyć mu się z sekretów.
W Polsce narodzili się nowi pluszowi bohaterowie np. Miś Uszatek, Miś z okienka, Miś Coralgol, Kubuś Puchatek,  Wszystkie, były pluszowymi niedźwiadkami. Ponadczasowość pluszowych misiów sprawiła, że książeczki o misiach są chętnie czytane a filmy chętnie oglądane, przez kolejne pokolenia dzieci. Sam pluszak jest symbolem dobra, miłości, ciepła, łagodności i opiekuńczości, czyli tego, czego jako ludzie bardzo pragniemy. Nic dziwnego, że pluszowe misie z dzieciństwa często towarzyszą nam również w dorosłości i są chętnie wybierane jako maskotki ( przytulanki ).

Z tej okazji zapraszamy wszystkie maluszki z gminy Młodzieszyn do obejrzenia w dniu dzisiejszym filmiku o Misiu -link: https://youtu.be/pD-L_C0_ay8.

Zapraszamy!!!  Do biblioteki, aby wypożyczyć książeczki o naszym dzisiejszym bohaterze Misiu.  Udostępnianie według ściśle określonych zasad w czasie trwania pandemii.

           

 

18 listopada Dzień Myszki Miki

     

92 urodziny Myszki Miki.

Walt Disney stworzył tę wyjątkową, łączącą pokolenia postać 18 listopada 1928 r. Od momentu powstawania do dzisiaj, najsłynniejsza mysz na świecie Miki pojawiła się w ponad 120 animowanych tytułach.

„Plane Crazy” to pierwszy film wyemitowany z udziałem Myszki Miki. Jego premiera odbyła się wiosną 1928 r., latem premierę miało kolejne dzieło – „The Gallopin 'Gaucho”. Do sukcesu postaci wymyślonej przez Walta Disneya przyczynił się dopiero trzeci film producenta – „Parowiec Willie”, który był jednym z pierwszych dźwiękowych filmów animowanych.

Za stworzenie postaci Mickey Mouse, Walt Disney otrzymał honorowego Oscara.

Myszka Miki to postać niezwykle radosna, naturalna, przyjazna, optymistyczna  i aktywna. Osobowość, którą nadał jej Walt Disney sprawiła, że pokochały ją nie tylko dzieci, ale również dorośli.

 

11 listopada

Szanowni Państwo,

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Ze względu na pandemię COVID-19 będa one miały wyjątkowy charakter. Dlatego zamiast udziału w wielkich zgromadzeniach, zapraszamy Państwa i mieszkańców Państwa miast i gmin do włączenia się w świętowanie 11 listopada we własnych domach. 

Wyjątkową okazją do zaakcentowania wspólnotowego wymiaru obchodów jest akcja „Niepodległa do hymnu”, w ramach której każdy będzie mógł 11 listopada w samo południe przyłączyć się do wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego. Wystarczy o godz. 12:00 włączyć jedną z większych stacji radiowych lub telewizyjnych i przyłączyć się do śpiewania Mazurka Dąbrowskiego, który będzie emitowany na antenie. Do wspólnego hymnu można będzie przyłączyć się również za pośrednictwem Internetu. Wystarczy wejść na stronę www.niepodlegla.gov.pl, gdzie dostępne są szczegóły akcji.

„Niepodległa do hymnu” już od kilku lat jest symbolicznym początkiem obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Od 2018 roku setki tysięcy Polaków brały również udział w Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Było to przedsięwzięcie, które dawało możliwość włączenia się w radosne i rodzinne wydarzenie, które przypominało nam o 1918 roku. W tym roku prosimy Państwa o wpuszczenie Festiwalu do własnych domów.  Wirtualny Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu będzie transmitowany 11 listopada na żywo w Internecie już od godz. 12:00 – zaraz po wspólnym odśpiewaniu hymnu. W tym roku Festiwal będzie dostępny on-line, by każdy mógł zobaczyć przygotowane atrakcje na ekranie smartfona, komputera czy telewizora. Wystarczy wejść na stronę www.niepodlegla.gov.pl/festiwal lub stronę jednego z partnerów: Interia.pl lub stronę wybranego dziennika ogólnopolskiego lub regionalnego grupy Polska Press, i uruchomić transmisję na żywo przygotowaną przez Biuro Programu „Niepodległa”. Przygotowaliśmy blok programowy, w ramach którego zagrają dla nas wirtualne Studia: scena muzyczna, scena dla dzieci oraz Studio Prywatka Niepodległa. 

Studio Scena Muzyczna zaprosi do uczestnictwa w pięciu wyjątkowych koncertach przygotowanych przez polskie gwiazdy. Pierwszy wystąpi Enej z zaproszonymi artystami: Zazula Vocal Group, Szymon Chyc-Magdzin, Witold i Cezary Kuczyńscy, Dziecięcy Zespół Ludowy „Koderki”. Później usłyszymy kolejno Pawła Domagałę, Anię Dąbrowską, OrgankaMiuosha.

Pomiędzy koncertami znajdą się atrakcje przewidziane dla najmłodszych uczestników, dla których przygotowano Studio Scena dla Dzieci. To tu odbędą się dedykowane dzieciom koncerty oraz czytanie polskich bajek przez znanych polskich aktorów: Agnieszkę Więdłochę, Antoniego Pawlickiego, Piotra Cyrwusa i Macieja Zakościelnego.

Finałem festiwalu będzie Studio Prywatka Niepodległa, w którym Janusz Prusinowski, w towarzystwie zespołów ludowych, zaprosi do wspólnego poznawania tradycyjnych polskich tańców – wiwat, chodzony i siustany. Tańce te są tak zwanymi tańcami solistycznymi, dającymi możliwość samodzielnego tańca bez konieczności towarzyszenia partnera.

wirtualny festiwal niepodlegla 1200x628
 

„Niepodległa do hymnu” i Wirtualny Festiwal Niepodległa to najważniejsze, ale nie jedyne wydarzenia, na które zapraszamy. Biuro Programu „Niepodległa” z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowało także bezpłatne materiały edukacyjne dla dzieci, nawiązujące do wystawy „Tak powstawała Niepodległa”, którą można pobrać ze strony https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/tak-powstawala-niepodlegla-bezplatna-wystawa-do-pobrania/. To zestaw różnych zabaw ćwiczących spostrzegawczość i rozwijających kreatywność. Zadania dedykowane są dzieciom w wieku 8-10 lat, jednak z niewielką asystą rodzica poradzą sobie z nimi także młodsi. Materiały będą dostępne do pobrania na stronie www.niepodlegla.gov.pl od 11 listopada. Zachęcamy do wspólnej zabawy i poznawania niezwykłej historii Polski po odzyskaniu niepodległości.

karty dzieci social media 1080x1080
Już dziś, 10 listopada o godzinie 18.00 zapraszamy na debatę historyczną on-line pt. „11 listopada – co świętujemy?”. W debacie wezmą udział prof. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagielońskiego, prof. Małgorzata Dajnowicz z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. Przemysław Waingertner z Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmowa skupi się na historii Święta Niepodległości, znaczeniu 11 listopada dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz wpływie odzyskania niepodległości na różne grupy społeczne. Debata będzie transmitowana na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/debata-historyczna-on-line-pt-11-listopada-co-swietujemy-juz-10-listopada/, kanale YouTube i Facebooku Niepodległej 10 listopada o godzinie 18:00, w serwisie Polskiego Radia oraz na portalu Interia.pl.

 

Biuro Programu „Niepodległa”